UCHWAŁA NR 0007.XII.102.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.XI.89.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 26 września 2019 r.  w sprawie odbudowy lub wybudowania odkrytego basenu kąpielowego w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchylić Uchwałę Nr 0007.XI.89.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie odbudowy lub wybudowania odkrytego basenu kąpielowego w Złotoryi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XII.102.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.XI.89.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie odbudowy lub wybudowania odkrytego basenu kąpielowego w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.10.2019 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.10.2019 11:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 671