UCHWAŁA NR 0007.XII.107.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz.U z 2019r., poz. 52, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XII.107.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.10.2019 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.10.2019 11:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 644