UCHWAŁA NR 0007.XIII.110.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli na zawarcie i realizację porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Złotoryja w przedmiocie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania własnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1148 ze zm.) Rada Miejska Złotoryja uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę na zawarcie i realizację z Gminą Złotoryja porozumienia międzygminnego                             w przedmiocie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania własnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIII.110.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie i realizację porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Złotoryja w przedmiocie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania własnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2019 13:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2019 13:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 477