UCHWAŁA NR 0007.XIII.113.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 110, art. 111, art. 111a ustawy z dnia 12 marca 20014r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019,  poz. 1507 ze zm.)  uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” będący jednostka organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy, działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIII.113.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2019 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2019 14:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 606