UCHWAŁA NR 0007.XIII.119.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja zmienionej uchwałą nr 0007.XI.94.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa, ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się zapisy regulaminu, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja zmienionej uchwałą nr 0007.XI.94.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ten sposób, iż:
a) ust. 13 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku podpisania umowy o dotację celową w 2019 r. wnioskodawca musi zakończyć projekt wymiany pieca i przedłożyć wszystkie, zapłacone dowody księgowe (faktury, rachunki) do 22 grudnia 2019 r.”.
2. W przypadku podpisania umowy o dotację w roku 2020 wnioskodawca musi zakończyć projekt wymiany pieca i przedłożyć wszystkie, zapłacone dowody księgowe (faktury, rachunki) do 5 grudnia 2020 r.”
b) ust. 19. Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku podpisania umowy o dotację celową w 2019 r. ostateczne dokumenty do rozliczenia muszą być przedłożone w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2019r.”.
2. W przypadku podpisania umowy o dotację w roku 2020 wnioskodawca musi zakończyć projekt wymiany pieca i przedłożyć wszystkie, zapłacone dowody księgowe (faktury, rachunki) do 5 grudnia 2020 r.”
c) we wniosku o dotacje, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, ust.4. pkt. VII. Oświadczenia otrzymuje brzmienie:
„1. Oświadczam, iż rozumiem, że w przypadku przyznania dotacji celowej w 2019 r. zakończę projekt wymiany pieca i przedłożę wszystkie, zapłacone dowody księgowe (faktury, rachunki) do 22 grudnia 2019 r.
2. Oświadczam, iż rozumiem, że w przypadku przyznania dotacji celowej w 2020r., zakończę projekt wymiany pieca i przedłożę wszystkie zapłacone dowody księgowe (faktury, rachunki) do 5 grudnia 2020r.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIII.119.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2019 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2019 14:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 603