UCHWAŁA NR 0007.XIII.121.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 0007.X.77.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869) uchwala się co następuje:
§ 1. Zmianie ulega zapis § 1 Uchwały Nr 0007.XI.77.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego, który otrzymuje brzmienie:„Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2020, pomocy rzeczowej 
dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 50% kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja – ul. 3 Maja” – etap I: dz. nr 9/3 obr. 2 miasta Złotoryja”(ok. 580 m); – etap II: dz. nr 92, 9/1 obr. 2 miasta Złotoryja” (ok. 580 m); jednak nie więcej niż 479 090,00 zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych)„.
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 0007.X.77.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 sierpnia 2019r. pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIII.121.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.X.77.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2019 14:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2019 14:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 548