INFORMACJA

Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2020 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań:

  1. sport dzieci i młodzieży, rekreacja
  2. kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję
  3. letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
  4. profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja - Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:31.01.2020 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:31.01.2020 12:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 161