Zarządzenie nr 0050.21.2020
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 30 .01.2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020

 1. sport dzieci i młodzieży, rekreacja
 2. kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję
 3. letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
 4. profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póżn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.294.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie:

 1. sport dzieci i młodzieży, rekreacja
 2. kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję
 3. letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
 4. profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

w składzie:

 1. Andrzej Ostrowski
 2. Anna Ardelli
 3. Wioletta Łaskawiec – Wilk,
 4. Angelika Naporowska

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadanie w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.21.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 30 .01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:31.01.2020 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:31.01.2020 12:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 198