Uchwała Nr XLVIII 319 / 2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 września 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje


§ 1.

Na załączniku mapowym nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/232/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi wprowadza się następujące zmiany:

  •  drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 526/9, nadaje się nazwę ulica Warmińska
  •  drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 526/17, nadaje się nazwę ulica Małopolska.


§ 2 .

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII 319/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.10.2006 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.10.2006 12:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 70