Treść dokumentu znajduje się w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt nr X/5/2020 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XIV.125.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja i uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XIV.126.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:04.02.2020 19:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Soja
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:04.02.2020 19:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 166