Uchwała Nr XI / 69 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 11 września 2003r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze.


            Na podstawie § 11 ust.2 umowy Spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze zawartej dnia 8 grudnia 1995r. w kancelarii Notarialnej w kamiennej Górze przed notariuszem  mgr Beatą Kopia- Kawką, zapisanej w Rep. A pod numerem 5543/1995, zmienionej aktami notarialnymi z dnia 18 września 1996r. Rep. A Nr 4793/1996, z dnia 30września 1996r. Rep.A Nr 5083/1996r., z dnia 12 grudnia 1996r. Rep. A Nr7034/1996r., z dnia 23 października 1997r. Rep. A Nr 6313/1997r., z dnia 30 marca 1999r. Rep. A Nr 1922/1999r. i z dnia 1 marca 2000r. Rep. A Nr 948/2000- sporządzonymi przez wymienionego notariusza oraz § 1 uchwały  Nr XVIII/162/2000 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryi do Spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze i określenia zasad nabycia udziałów w Spółce przez Zarząd Miasta oraz § 1, § 2 i § 3 oświadczenia o przystąpieniu do Spółki złożonego w dniu 11 maja 2000r. w imieniu Miasta Złotoryi przed notariuszem Elżbietą Tarnogórską w Kancelarii Notarialnej w Złotoryi zapisanego w Rep. A pod numerem 2266/2000 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Deleguje się Pana Marcina Cielasa – Naczelnika Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego
w Złotoryi do reprezentowania Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kamiennej Górze. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Przewodniczący Rady  Miejskiej

         Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI / 69 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.09.2003 09:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.09.2003 09:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 76