ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2020
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019,, poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 668 z późn.zm. ), Uchwałą nr 0007.XII.101.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 oraz Zarządzeniem nr 0050.294.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zarządza się, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

 • Andrzej Ostrowski – przewodniczący
 • Anna Ardelli
 • Wioleta Łaskawiec – Wilk
 • Angelika Naporowska

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

 • Zadanie nr 1 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja
 • Zadanie nr 2 - letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień -
 • Zadanie nr 3 - kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję
 • Zadanie nr 4 - profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

§2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na wsparcie realizacji zadań:

I. Zadanie nr 1 -Sport dzieci i młodzieży, rekreacja:

 1. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne ,,Aurum”, ul. Kaczawska 2/4, 59-500 Złotoryja , „Prowadzenie zajęć i akrobatyki sportowej” od dnia podpisania umowy do 30.11.2020r. kwota wsparcia 46.000,00 zł.
 2. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, Tenis na 6 plus” od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020r. - kwota wsparcia 23.500,00 zł
 3. Klub Żeglarski “REDA” ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja, „WACHTA 2020”od dnia 25.03.2020r. do 30.11.2020r. - kwota wsparcia 11.000,00 zł.
 4. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja "PIŁKA NOŻNA- GOL" , od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020r. - kwota wsparcia 60.000,00 zł.
 5. Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja Nordic Walking- „Kijki zamiast telefonu” – druga edycja od dnia 01.04.2020r. do dnia 30.11.2020r. - kwota wsparcia 11.000,00 zł
 6. Stowarzyszenie Sportowe Wyciskania Sztangi Leżąc Wilkołak ul. Platanowa 5, 59-500 Złotoryja „Młodzież kontra sporty siłowe” od dnia 01.03.2020r. do dnia 30.11.2020r. - kwota wsparcia 4.500,00 zł
 7. Uczniowski Klub Sportowy „ Aureus” ul. Wilcz 41, 59-500 Złotoryja „Dasz Rade” rekreacja dla każdego” od dnia podpisania umowy do dnia 27.11.2020r. kwota wsparcia 7.000,00 zł
 8. Klub Strzelecki AGAT pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja „Szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym” od dnia 01.03.2020r. do dnia 30.10.2020r.- kwota wsparcia 12.000,00 zł.
 9. Kaczawski Klubu Siatkarski „REN-BUT” Złotoryja, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej” od dnia 23.01.2020r. do dnia 30.11.2020r. - kwota wsparcia 25.000,00 zł.
 10. Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD” ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja „Złotoryja Tańczy” od dnia 3.03.2020r. do dnia 30.11.2020r. kwota wsparcia 11.500,00 zł.
 11. Sportowa Akademia „Taekwon-do” Rosochata 79C/17, 59-216 Kunice ”Realizacja całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” od dnia 20.02.2020r. do dnia 30.11.2020r. kwota wsparcia 18.500,00 zł.

II. Zadanie nr 2 -Kultura, sztuka, tradycje narodowe. Regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryje:

 1. Polskie Bractwo Kopaczy Złota ul, Reymonta 6a, 59-500 Złotoryja „Zawody w Płukaniu Złota” od dnia 15.04.2020r. do dnia 31.09.2020r. –kwota wsparcia 18.000 zł
 2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotoryi pl. Lotników Polskich 3a/1, 59-500 Złotoryja „V Ogólnopolskie Płukanie Złota Diabetyków” od dnia 1.03.2020r. do dnia 31.06.2020r. - kwota wsparcia 7.000 zł

III. Zadanie nr 3 -Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień:

 1. Kaczawski Klubu Siatkarski „REN-BUT” Złotoryja, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja obóz sportowo- rekreacyjny w Trzebieży z profilaktyką uzależnień od 01.07.2020r. do 19.09.2020r. · - kwota wsparcia - 18.000,00 zł
 2. Stowarzyszenie „Hortus” Złotoryja ul. Klasztorna 18, 59-500 Złotoryja Wakacyjne Warsztaty „Wakacje z Bogiem” z profilaktyką uzależnień od dnia 29.06.2020r. do dnia 05.07.2020r. - kwota wsparcia - 6.000,00 zł
 3. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja Aktywne Tenisowe Wakacje z profilaktyką uzależnień od 06.07.2020r. dnia do 30.08.2020r. - wnioskowana kwota wsparcia - 6.000,00zł

 IV. Zadanie nr 4 -Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

 1. Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja Nordic Walking- resocjalizacja twórcza” Od dnia 01.02.2020r do dnia 30.11.2020 - kwota wsparcia 4.000,00 zł
 2. Stowarzyszenie „Nasze Rio” ul. Hoża 4, 59-500 Złotoryja Złotoryjskie Centrum Wolontariatu od dnia 01.05.2020r. do 10.12.2020r. - kwota wsparcia – 6.000,00 zł

§3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.40.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 18.02.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:24.02.2020 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:25.02.2020 07:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 277