Uchwała Nr XI / 70/ 2003                         
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 11 września 2003r.
w sprawie przystąpienia do związku międzygminnego pod nazwą „Unia Gmin Śląskich”.

 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12, art.64  ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska
w Złotoryi uchwala, co następuje:


§ 1.

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Gmina Miejska w Złotoryi wyraża wolę przystąpienia do  związku międzygminnego pod nazwą „Unia Gmin Śląskich” z siedzibą
w Jaworze.

§ 2.

Miasto Złotoryja w Unii reprezentować będzie Burmistrz Miasta.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Przewodniczący Rady  Miejskiej

                             Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI / 70/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie przystąpienia do związku międzygminnego pod nazwą „Unia Gmin Śląskich”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.09.2003 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.09.2003 09:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 76