UCHWAŁA NR 0007.XVI.144.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXIII.126.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 t.j.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W rozdziale IV §14 Uchwały Nr 0007.XXIII.126.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Złotoryi uchyla się następujące ustępy: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XVI.144.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXIII.126.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.03.2020 13:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.03.2020 13:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 1300