UCHWAŁA NR 0007.XVI.145.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia woli zawarcia i realizacji porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Złotoryja w przedmiocie sporządzenia „Strategii rozwoju Miasta Złotoryja i Gminy Złotoryja”

Na podstawie art. 10 ust. 1 , art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę zawarcia i realizacji z Gminą Złotoryja porozumienia międzygminnego w przedmiocie sporządzenia „Strategii rozwoju Miasta Złotoryja i Gminy Złotoryja.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XVI.145.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia i realizacji porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Złotoryja w przedmiocie sporządzenia „Strategii rozwoju Miasta Złotoryja i Gminy Złotoryja”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.03.2020 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.03.2020 13:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 1294