Ogłoszenie
o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego  z modernizowanej siłowni  w postaci urządzeń do ćwiczeń cardio w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

Stosownie do rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe Dz.U. 2010 nr 114 poz. 761 Hala Sportowa  przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi informuje o możliwości nabycia składników  majątku ruchomego wymienionych w  poniższej tabeli.

Wykaz majątku ruchomego do sprzedaży

L.p.

Urządzenie

Cena zł brutto

Sztuk

 

1

Maszyna eliptyczna  E 8300 SportsArt

1000,00

2

 

2

Rower poziomy C53R SportsArt

1000,00

1

 

3

Ergometr wioślarski 2100 SportsArt

1000,00

2

 

 
Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych  w załączniku nr 1, mogą składać  pisemne wnioski zawierające:
1. Dane wnioskodawcy w przypadku osób fizycznych – nazwisko, imię, adres, e-mail, telefon, natomiast w przypadku jednostek organizacyjnych – nazwę, adres, e-mail oraz telefon.
2. Wykaz składników majątku ruchomego przeznaczonych do zakupu.
3. Oświadczenie wnioskodawcy, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
4. Oświadczenie wnioskodawcy , że zapoznał się z Klauzulą RODO obowiązującą w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.
 
Wnioski  kierowane do Kierownika Hali Sportowej w Złotoryi należy przesłać  na adres e-mail: hala@zlotoryja.pl
Składniki majątku ruchomego można oglądać w Hali Sportowej Tęcza, ul. Wilcza 43 w Złotoryi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00
Ogłoszenie ważne jest do czasu zbycia wszystkich składników  majątku ruchomego.                            W przypadku gdy przynajmniej dwóch wnioskodawców zainteresowanych będzie tym samym składnikiem majątku ruchomego Hala Sportowa przeprowadzi dodatkową aukcję pomiędzy tymi wnioskodawcami  w terminie wcześniej ustalonym.
Wydanie zakupionego  nabywcy następuje niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:11.03.2020 17:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Zańko
Informację aktualizował:Jacek Zańko
Data aktualizacji:11.03.2020 17:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 342