INFORMACJA

o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 tryb pracy Urzędu Miejskiego w Złotoryi został ograniczony, w tym brak jest możliwości przyjmowania interesantów.

Mając na względzie stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. nr ZPOW-571-32/20 zgłoszeń można dokonywać:

  • składając zgłoszenia do urny, znajdującej się na parterze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
  • przesyłając zgłoszenia w formie skanu drogą elektroniczną na adres: wso@zlotoryja.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny) W takim przypadku oryginały zgłoszeń należy również przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą być doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

 Ponadto w przypadku dokonania zgłoszeń w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty dopuszczalne jest :

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego przez osobę zgłaszającą kandydatów (a nie przez pełnomocnika wyborczego),
  • uzyskanie potwierdzenia doręczenia zgłoszeń przez pracownika urzędu drogą elektroniczną.

Pełnomocnik komitetu wyborczego lub inna osoba przez niego upoważniona, a także wyborca który chciałby zostać członkiem OKW (w trybie uzupełnienia składu przez Komisarza Wyborczego) mogą dokonywać zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.30, a w przypadku złożenia zgłoszenia do urny do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30 ( w dniu 10.04.2020 r. urząd jest NIECZYNNY).

Szczegółowych informacji związanych z przyjmowaniem zgłoszeń udziela pracownik urzędu pod numerami telefonu: 76 87 79 100 lub 76 87 79 160.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:30.03.2020 16:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Kozak
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:30.03.2020 16:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 160