OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia, że w uzgodnieniu z właściwym organem odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Stosowne stanowisko organu zostało przedstawione przy piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak: WSI.410.2.4.2020.KM z dnia 12 marca 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283) stwierdził, iż nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych",

Przedmiotowe stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dostępne jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego http://bip.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce Ochrona środowiska/ Plany i programy dotyczące ochrony środowiska oraz ich aktualizacje /Program ochrony powietrza za 2018 rok oraz dostępne są w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 068 (parter).

Prosimy o upublicznienie niniejszego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty oraz przesłanie potwierdzenia upublicznienia na e-mail powietrze@ekometria.com.pl.

Z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Małgorzata Paciorek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.04.2020 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Gałązka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.04.2020 10:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 114