POSTANOWIENIE Nr 46/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Złotoryja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 12 § 4 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I postanawia, co następuje:

§ 1. Tworzy się 2 odrębne obwody głosowania w Mieście Złotoryja, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

10

Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi

Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi, ul. Hoża 11,

59-500 Złotoryja

11

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja

§ 2. Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi Miasta Złotoryja, Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuj e prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości przez Komisarza Wyborczego w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Miasta Złotoryja.

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I

/-/ Jakub Szmigiel

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postanowienie nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Złotoryja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:12.06.2020 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Kozak
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:12.06.2020 14:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 137