POSTANOWIENIE NR 70/2020
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Złotoryja

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 11 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I
/-/ Jakub Szmigiel

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postanowienie nr 70/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:16.06.2020 08:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Kozak
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:16.06.2020 08:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 327