Uchwała Nr III/10/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.


Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Powołuje się radnego Zająca Andrzeja w skład Komisji Spraw Społecznych.


§ 2.

Powołuje się radnego Zająca Andrzeja w skład Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.


§ 3.

Powołuje się radną Listwan Barbarę w skład Komisji Budżetu i Finansów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Sołtysik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:28.12.2006 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:28.12.2006 08:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 66