Uchwała Nr III/11/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia i przyznania dodatku specjalnego oraz dokonywania innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Złotoryja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art.. 4 pkt 1 , art. 20 i art.21 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.) oraz § 3 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz.1223 z późn. zm.) uchwala się ,co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Złotoryja:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.800 zł. (słownie : cztery tysiące osiemset
  złotych),
 • dodatek funkcyjny w wysokości 1.920 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia
  złotych),
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
  funkcyjnego.

§ 2.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Złotoryja, z wyłączeniem prawa do ustalenia jego wynagrodzenia , dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 6 grudnia 2006r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Sołtysik

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i przyznania dodatku specjalnego oraz dokonywania innych czynności w sprawach z zakresu..
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:28.12.2006 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:28.12.2006 09:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 71