OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja nr 0050.129.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że z powodu błędnie zastosowanej stawki VAT w Zarządzeniu nr 0050.129.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w załączniku nr 1, uchyla się Zarządzenie nr 0050.129.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - Piastowa (zabudowana)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:23.06.2020 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Machaj Sabina
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:15.07.2020 13:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 112