UCHWAŁA NR 0007.XX.173.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XXIII.193.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz zmienionej Uchwałą nr 0007.XXV.215.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 23 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą nr 0007.XXX.252.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zmianie ulega treść Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja stanowiącego załącznik do uchwały nr 0007.XXV.252.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017 r.
2. ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XX.173.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XXIII.193.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz zmienionej Uchwałą nr 0007.XXV.215.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 23 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą nr 0007.XXX.252.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.08.2020 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.08.2020 12:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 798