UCHWAŁA NR 0007.XX.175.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie wrażenia woli odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Solnej 19 w Złotoryi ze Stowarzyszeniem Nasze Rio na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 9 pkt a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 t.j.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Solnej 19 w Złotoryi ze Stowarzyszeniem Nasze Rio na okres dłuższy niż 3 lata.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XX.175.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wrażenia woli odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Solnej 19 w Złotoryi ze Stowarzyszeniem Nasze Rio na okres dłuższy niż 3 lata
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.08.2020 12:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.08.2020 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 814