Uchwała Nr IV/18/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2007r.


Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142,poz. 1591 z późn. zm) i § 6 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja, uchwala się, co następuje:


§ 1.

Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2007r. stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2007r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Sołtysik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2007r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:03.01.2007 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:03.01.2007 09:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 62