Uchwała Nr IV/19/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2007r.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się do wiadomości plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2007r., stanowiące załączniki do uchwały od nr 1 do nr 5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Sołtysik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2007r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:03.01.2007 09:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:03.01.2007 09:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 60