UCHWAŁA NR 0007.XXI.177.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIV.125.2019r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały nr 0007.XIV.125.2019  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. Nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do uchwały nr 0007.XIV.125.2019  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. Nowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3.
§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXI.177.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIV.125.2019r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.09.2020 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.09.2020 12:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 533