UCHWAŁA NR 0007.XXI.178.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie woli zawarcia umowy partnerskiej z czeską gminą Turnov na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Popularyzacja zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę zawarcia umowy partnerskiej z czeską gminą Turnov w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Popularyzacja zjawisk geologicznych Euroreginu Nysa” planowanego do realizacji w ramach Funduszu Małych Projektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXI.178.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie woli zawarcia umowy partnerskiej z czeską gminą Turnov na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Popularyzacja zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.09.2020 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.09.2020 12:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 526