UCHWAŁA NR 0007.XXI.183.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi za nieuzasadnioną

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. § 1. Skargę na działalność RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi, wniesioną w dniu 30 lipca 2020 r. przez XXXXX uznaje się za nieuzasadnioną. 
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 
§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXI.183.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi za nieuzasadnioną
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.09.2020 12:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.09.2020 12:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 603