Uchwała Nr XI / 73 / 2003r.
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  11 września 2003r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi.

   Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do wiadomości plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na
II półrocze 2003r., stanowiące załączniki   do uchwały od nr 1 do nr 4.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


        Przewodniczący Rady  Miejskiej

        Wiesław Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI / 73 / 2003r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.09.2003 09:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.09.2003 09:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 70