Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty
w dniu 2020-09-17

Obecnych było 9 radnych oraz zaproszony gość: wiceburmistrz Paweł Kulig, dyrektor SP3 pani Danuta Boroch, dyrektor Przedszkola Miejskiego pani Jolanta Smolińska, dyrektor SP1 pani Iza Stemplowska, obecny był również burmistrz Robert Pawłowski. Posiedzenie miało charakter zdalny.

Informacje na temat sytuacji złotoryjskiej oświaty i placówek oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe) omówił wiceburmistrz Kulig (całość tematu przedstawiona była Radzie w formie informacji mailowej) m.in. omówił wyniki egzaminów 8-klasistów, przebieg zdalnego nauczania, osiągnięcia sportowe.

Radni pytali o:

  • Paweł Maciejewski przedstawił sytuację dotyczącą jednej ze złotoryjskich szkół gdzie zwrócił uwagę na różne stawki wynagrodzenia za pracę nauczyciela dot. godzin lekcyjnych i godzin przepracowanych w szkolnej świetlicy. Radny określił taki system wynagradzania, za co najmniej nieuzasadniony i poprosił burmistrza miasta o pisemne uzasadnienie prawidłowości tego zróżnicowania:.... (dot. wynagrodzenia za zastępstwa doraźne na świetlicy szkolnej)-...wymiar godzin pracy nauczyciela to 18 godzin tygodniowo, a pracy w świetlicy to 26. Inaczej wiec wynagradzamy godziny przepracowane na świetlicy, w porównaniu z lekcyjnymi. W tym przypadku chodzi o sytuację, gdy nauczyciel jest skierowany na zastępstwo do świetlicy i płaci mu się o 1/3 mniej niż za godzinę lekcyjną... Jest to w ocenie osoby zgłaszającej problem radnemu sytuacja nie do końca zgodna z prawem, a co najmniej nieuzasadniona, ponieważ jak twierdzi sam zainteresowany powinien być wynagradzany wg. stawek zaszeregowania, jakie ma określone w umowie o pracę ( a nie posiada osobnej umowy o pracę w/g innych " świetlicowych " stawek) Prawdopodobnie dyrekcja stosuje stawki z regulaminu wynagradzania - zatwierdzonego przez Radę Miejską. Osoba zgłaszająca problem prawdopodobnie jest w posiadaniu opinii prawnej, która określa powyższą sytuację za problematyczną i sugeruje, że nauczyciel powinien być wynagradzany zgodnie z kategorią jego zaszeregowania - bez względu na to - do jakich czynności został przez dyrektora delegowany - uzasadniał radny.
  • Barbara Zwierzyńska dopytywała dyr. SP 3 o organizację pracy w jej placówce w dobie pandemii.

Wniosek do Burmistrza Miasta:

  • wniosek radnego Maciejewskiego o sprawdzenie zgodności z przepisami zróżnicowania w stawkach wynagrodzenia nauczyciela delegowanego do pracy w świetlicy w porównaniu do stawek płaconych mu w przypadku pracy, jako godziny lekcyjne (przypadek opisany powyżej w wystąpieniu radnego).

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Marcin Gagatek

Protokołował: Paweł Okręglicki

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 17.09.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:16.10.2020 11:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Okręglicki
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:16.10.2020 11:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 30