Protokół
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
w dniu 22.09.2020 r.

Obecnych było 12 radnych oraz Pani Halina Ulanowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów i sekretarz miasta pan Andrzej Ostrowski.

Radni przyjęli proponowany porządek obrad oraz poprzez przew. Komisji złożyli wyrazy współczucia dla tych radnych, którzy w ostatnim czasie stracili swoich bliskich.

Sprawy różne:

 • L. Antonowicz zwrócił uwagę na zły stan techniczny pojemników na odpady biodegradowalne i zasugerował konieczność zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych w tego rodzaju pojemnikach ( przy zakupie nowych lub zmodernizowanie tych istniejących).
 • W. Wilczyński zwrócił uwagę na potrzebę wykonania oznakowania poziomego przy remontowanym skrzyżowaniu przy ul. Rynek z Solną.
 • A. Bartnicki – oznakowanie poziome na ul. Kolejowej.
 • E. Pożar – zakłócanie ciszy nocnej przy ul. J. Słowackiego przez bywalców obiektów po byłych sklepach (D. Widomski zapewnił o podjęciu działań w tym kierunku przez KPP).
 • P. Okręglicki zaproponował Komisji opracowanie katalogu nazw ulic nawiązujących do tradycji przedwojennych Kresów Wschodnich, w toku dyskusji radni ustalili, że podejmą stosowną uchwałę, gdy zostanie już opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części osiedla (listopad/grudzień 2020).
 • D. Spychała zapytał o stan techniczny mieszkania dla repatriantów – lokal jest gotowy – zapewnił A. Ostrowski.
 • O termin spotkania z radnymi gminy wiejskiej Złotoryja w/s oczyszczalni ścieków dopytywał L. Antonowicz – póki, co nie mamy odzewu na nasze zaproszenie do rozmów – wyjaśnił P. Okręglicki.
 • P. Okręglicki zaproponował Komisji, aby proponowane przez burmistrza miasta sporządzenie analizy biznesowej pływalni rozszerzyć (uzupełnić) o opracowanie Planu Funkcjonalno- Użytkowego dla tego zamierzenia. Pomysł uzyskał aprobatę Komisji.

Wnioski kierowane do Burmistrza:

 • L. Antonowicz: konieczność poprawy pojemników na odpady biodegradowalne.
 • W. Wilczyński: oznakowanie poziome skrzyżowania Rynek/Solna.
 • P. Okręglicki: uzupełnienie koncepcji analizy biznesowej pływali/basenu o opracowanie Planu Funkcjonalno -Użytkowego.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
Paweł Okręglicki

Protokołował: D. Spychała

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22.09.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:16.10.2020 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Spychała
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:16.10.2020 11:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 24