Zaproszenie do składania ofert

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000,00 euro.

1. Przedmiot zamówienia:„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej w Złotoryi”

2. Termin wykonania zamówienia:

  • Zadanie powinno zostać wykonane w terminie do dnia 30.11.2020r.

3. Kryterium wyboru Wykonawcy:

  • a) zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Negocjacje mogą być prowadzone,
  • b) w ofercie należy podać cenę brutto, która będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty związane z dostawą mediów na teren budowy, itp.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona pisemnie do dnia 05.11.2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: wm@zlotoryja.pl.

5. Osoby uprawnione do kontaktu:

Specjalista ds. infrastruktury Miejskiej – tel. 76 87 79 136 (pok. 8)

Z poważaniem

BURMISTRZ
MIASTA ZŁOTORYJA
Robert Pawłowski

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert na zadanie "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej w Złotoryi"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:02.11.2020 07:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Zielewska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.11.2020 10:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 118