Protokół z Komisji Gospodarczej z dnia 26-10-2020
 
Przewodniczący przywitał Radnych oraz pana Burmistrza i Gości
 • została sprawdzona obecność (wszyscy radni obecni)
 • przedstawienie porządku komisji gospodarczej
 1. Sprawy lokalnego transportu zbiorowego - pan burmistrz omówił temat - że w chwili obecnej nie ma transportu w Złotoryi, ale może w przyszłym roku będzie wszystko zależy od finansów miasta i co będzie dalej z pandemią.
 2. Stan techniczny ulic i chodników oraz budynków użyteczności publicznej w Złotoryi - głos zabrał burmistrz i opowiedział nam , że jak widać w mieście trwa budowa ronda , remontowane są również inne ulice w miarę możliwości finansowych kolejna ulica która jest w- planach remontowych to ulica Kościuszki . Głos zabrał radny Adam Bartnicki który pytał o ulice w dolnej części miasta i o krawężnik o który upomina się od kilku lat - w odpowiedzi uzyskał, że droga tymczasowa zostanie wykonana ale wszystko zależy od finansów miasta. Radny Paweł Maciejewski dopytywał o chodnik na ul Szczęśliwej i drugą warstwę asfaltu oraz o nowo budowane schody przy ul. Tuwima Wojska polskiego - w odpowiedzi burmistrza usłyszał, że z asfaltem jest problem gdyż mieszkańcy nie mają zrobionych przyłączy a jeżeli chodzi o schody to teren nie pozwalał na zrobienie zejścia dla osób niepełnosprawnych.
 3. Omówienie projektów uchwał ;
  • 3.1 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - projekt uchwały omówił burmistrz i wszyscy obecni radni głosowali za wydaniem pozytywnej opini dla tego projektu .
  • 3.2 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - ten projekt również omówił burmistrz i radni głosowali za przyjęciem projektu uchwały.
  • 3.3 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi - pan burmistrz wraz urbanistą omówił projekt uchwały , radny Wilczyński pytał o którą to działkę chodzi ? Pani wyjaśniła mu o którą działkę chodzi i radni przeszli do głosowania - projekt został pozytywnie oceniony przy 1 głosem sprzeciw 3 głosy wstrzymujące i 9 głosów za.
  • 3.4 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi - ten projekt uchwały omówił pan urbanista każdy slajd osobno , a radni zadawali pytania ? Pytania dotyczyły bardziej czego dotyczy jakiego terenu miasta niż dlaczego tak ma być a nie inaczej , przewodniczący pytał o ul. Szczęśliwą i teren pod tzw. galerie , radny Łoś pytał o tereny w dolnej części miasta i następnie radni przeszli do głosowania - projekt uchwały pomimo dwóch głosów sprzeciwu i 3 wstrzymujących się dostał pozytywną opinię.
 4. Sprawy różne radna Zwierzyńska pytała o wiatę na rowery w okolicach ronda - kto ją wymyślił i dlaczego jest taka brzydka ? Większość radnych poparło jej głos - burmistrz bronił wiaty , mówiąc że taki jest projekt i o gustach się nie rozmawia , następnie radna Zawiślak poprosiła i złożyła wniosek formalny o usunięcie tej wiaty z okolic ronda - przewodniczący Maciejewski poddał pod głosowanie wniosek i 13 radnych było za wnioskiem pani Zawiślak i 1 głos był wstrzymujący.
Kolejnym tematem spraw był temat progu zwalniającego przy ulicy Solnej - radni byli za namalowaniem znaków poziomych przy w/w progu i po dyskusji z burmistrzem , Urząd Miasta ma się przyjrzeć sprawie i wnieś poprawki.
 
Na tym posiedzenie komisji zakończono .
 
Posiedzenie Komisji odbywało się zdalnie ze względu na panującą pandemię więc tekst może odbiegać od oryginalnego nagrania.
 
Z poważaniem przewodniczący komisji Gospodarczej Paweł Maciejewski.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 26.10.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:13.11.2020 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Maciejewski
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:13.11.2020 14:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 49