Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarczej

z dnia 30 listopada 2020 r.

Po przedstawieniu radnym porządku komisji, radna B. Zwierzyńska zabrała głos w sprawie zmiany porządku komisji odnośnie nie głosowania nad budżetem na rok 2021 w zakresie pracy komisji. Radni zgodnie zagłosowali za tym wnioskiem.

Omawiano projekt budżetu - najwięcej czasu poświęcono na temat zagospodarowania terenu nad zalewem- na tą inwestycję jest przeznaczone 4.800 000 zł. Radni dopytywali, na co będzie przeznaczona taka duża kwota - burmistrz udzielał odpowiedzi, że na przebudowę śluz, na płucznie, na remont dachu w pałacyku nad zalewem. Radna Zwierzyńska mówiła o braku rozmów w/w temacie braku planów i braku basenu, który za te pieniądze można byłoby wybudować.

W punkcie drugimi miało się odbyć spotkanie z przedstawicielami LSSE - nikt z LSSE nie pojawił się na Komisji Gospodarczej.

Następnym punktem komisji był wniosek o zatwierdzenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z.o.o w Złotoryi na lata 2021-2024
Omawiał ten punkt prezes RPK Paweł Macuga - radna Zwierzyńska zarzuciła prezesowi brak tabelek finansowych i grafiki - prezes obiecał na przyszłość, zrobić takie model wniosku, który będzie zawierał uwagi radnej Zwierzyńskiej.

Kolejny punkt komisji to omówienie projektu chwały: w sprawie chwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Złotoryi na lata 2021-2024 omówiony w punkcie wcześniejszym.

Głosowanie 9 radnych za 1 radny przeciwko i 1 radny się wstrzymał projekt uchwały został przyjęty.
Kolejny punkt to sprawy różne: radny Maciejewski pytał o zakaz parkowania na ul. Górniczej Burmistrz udzielił odpowiedzi, że zakaz zostanie.

O lampę na ul. Kamienna - burmistrz udzielił odpowiedzi, że jeśli przesuniemy pieniądze z innej inwestycji to będzie lampa.

Radny Maciejewski dopytywał o ul. Lubelska i słoneczna i burmistrz obiecał spotkanie w/w ulic.
Radna Zwierzyńska pytała o wiatę rowerową w okolicy ronda i pytała ile ma zebrać podpisów od mieszkańców naszego miasta, że wiata tam nie pasuje do całości. Burmistrz udzielił odpowiedzi, że zna wielu mieszkańców, którym ta wiata się podoba i uważa, że wiata jest w porządku.
Na tym ta część komisji została przerwana i dalsza część przełożona na dzień 14-12-2020

Przewodniczący
Komisji Gospodarczej
Paweł Maciejewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 30.11.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:12.12.2020 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Maciejewski
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:12.12.2020 10:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 38