Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
która odbyła się zdanie w dniu 26 listopada 2020 r.

Obecnych było na początku komisji 10 radnych, (jeżeli masz listę obecności to dołącz) Zaproszeni goście: Burmistrz Robert Pawłowski, wiceburmistrz Paweł Kulig, dyrektorzy (osoby reprezentujące miejskie placówki oświatowe): Artur Ćwiek, Anna Krajewska, Iwona Wodniak, Jolanta Smolińska...)

Ad 1. Radni przyjęli zaproponowany porządek obrad. Założenia budżetu na rok 2021 z zakresu prac Komisji omówiła pani skarbnik Grażyna Soja. Komisja pozytywnie zaopiniowała zaprezentowane założenia (8 głosów za, 2 wstrzymujące się: P. Okręglicki i P. Maciejewski)

Ad2. Działalność placówek w okresie pandemii omówili dyrektorzy i osoby zarządzające placówkami:

  • A. Ćwiek zwrócił uwagę na problem licznych nieobecności uczniów w trakcie zdalnego nauczania, pozostali sygnalizowali duże braki kadrowe często powodowane skutkami pandemii lub opieką nad dziećmi. Nasze Przedszkole nr 1 pracuje w okresie pandemii nieprzerwanie - poinformowała zebranych I. Wodniak.

Barbarę Listwan zaniepokoiły braki kadrowe wśród personelu kuchennego placówek. Stanisław Pazera zwrócił uwagę na wysokość stawek żywieniowych.

Ad3. Działalność stowarzyszeń na terenie gminy omówił R. Pawłowski

Ad4. Sprawy różne:

  • P. Maciejewski ponownie zwrócił uwagę na zgłaszany wcześniej problem zróżnicowania stawek godzinowych w przypadku pracy na świetlicach szkolnych - pracujemy, jako Urząd nad tym tematem - poinformował P. Kulig.
  • Józef Banaszek zawnioskował o naprawę elewacji kaplicy cmentarnej i ujęcie tego remontu w budżecie 2021 lub 2022 roku.
  • Dariusz Spychała zapytał czy planowane przez Urząd Miejski usytuowanie sceny nad zalewem bierze pod uwagę zagrożenie powodziowe w tym rejonie miasta? P. Maciejewski pytał o wymiar szkód po fali powodziowej na terenie złotoryjskiego zalewu i zwrócił uwagę, że można wystąpić do Wód Polskich" o odszkodowanie za zniszczony mostek.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Marcin Gagatek

Protokołował: P. Okręglicki

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 26.10.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:12.12.2020 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Okręglicki
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:12.12.2020 10:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 25