UCHWAŁA NR 0007.XXIV.204.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi na rok 2021.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do wiadomości plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2021, stanowiące załączniki do uchwały od nr 1 do nr 5.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.204.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi na rok 2021.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2020 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2020 12:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 140