UCHWAŁA NR 0007.XXV.217.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wniesioną w dniu 19-08-2020r. skargę na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych uznaje się za zasadną.
§ 2. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady Miejskiej powiadomi skarżącego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.217.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:19.01.2021 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:19.01.2021 10:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 358