UCHWAŁA NR 0007.XXV.218.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 10.12.2020 petycja dotycząca podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi Covid19 nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.218.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:19.01.2021 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:19.01.2021 10:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 358