Protokół
ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarczej
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Przewodniczący komisji gospodarczej sprawdził obecność. Przedstawił proponowany porządek komisji:

 1. Sporządzenie opinii do projektu Budżetu na 2021r. w zakresie pracy komisji.
 2. Podsumowanie pracy komisji za rok 2020.
 3. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji w roku 2021.
 4. Omówienie projektu uchwał.
 5. Sprawy różne.

Ad. 1 Sporządzenie opinii do projektu Budżetu na 2021r. w zakresie pracy komisji.

Pani Skarbnik prosi o pytania.

Radny Łoś pyta czy w związku z nie przyznaniem pieniędzy z funduszu wystarczy nam pieniędzy na zalew i ulice Kościuszki.

Burmistrz odpowiada, że są jeszcze trzy inne wnioski i będziemy czekać może tam dostaniemy.

Barbara Zwierzyńska- mówi, że bulwersuje ją to, że są to środki covidowe i powinny być przyznawane demokratycznie, a widać, że tak nie jest.

Można lobbować kiedy zabiegamy o środki natomiast ja myślę, że zostaliśmy ,,odstrzeleni" politycznie.

Burmistrz mówi: dzisiaj moja pretensja nie dotyczy samej Złotoryi, a powiatu. ,,Czy Pan przewodniczący nie widzi tutaj żadnej logiki?". Mamy wskaźniki i widzimy jak jest. Były projekty innych miast i widziałem, na co inne miasta pisały. Złożyliśmy 5 projektów i nie dostaliśmy nic.

Dariusz Widomski - chodzi o 4 800 000 czy tam jest coś, co będzie zrobione przed zalaniem obiektu (zalew).

Burmistrz - projekt przewiduje, że woda tam, co parę lat się pojawia i nic nie możemy z tym zrobić- musimy się przyzwyczaić.

Barbara Zwierzyńska- prosi o projekt jak ma wyglądać zalew i mówi, żebyśmy nie głosowali na ,,kota w worku".

Burmistrz- mówi, że około 50 tyś turystów odwiedza, co roku nasze miasto. Pałacyk też trzeba wyremontować i śluzę.

Radny Łoś- ma prośbę o zwrócenie uwagi, że może trzeba uważać przy zrobieniu jednej strony Zalewu, aby nie zalewało drugiej strony (od ulicy).

Burmistrz mówi, że może za chwilę wrzucić dokument na wizję i prosi radnych o to, żeby się nie przywiązywali do tego projektu, bo to wszystko może się zmienić.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie punkt pierwszy. Komisja pozytywnie przegłosowała opinie do projektu budżetu.

Ad. 2 Podsumowanie pracy komisji za rok 2020.

Przewodniczący przedstawił najważniejsze podjęte decyzje w roku 2020:

 •  bezpieczeństwo budynków komunalnych
 • ścieżki rowerowe
 • rondo
 • akweny wodne
 • hala modułowa
 • zwierzęta

Ad. 3 Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji w roku 2021.

Barbara Zwierzyńska powiedziała,żeby punkt ze śmieciami zorganizować w styczniu oraz aby zorganizować wyjście w miasto i zobaczyć jak jest z zarządzaniem odpadami.
Przewodniczący pyta burmistrza kiedy planuje podwyżki za śmieci.
Burmistrz odpowiada,że planuje zacząć rozmowy jeszcze w styczniu.
Przewodniczący poddaje pod głosowanie plan komisji. Wszyscy obecni radni są za.
Ad. 4 Omówienie projektów uchwał:

4.1 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Złotoryja

Pan Jacek Wróblewski omawia projekt uchwały i mówi, że zmalała liczba mieszkańców w przeliczeniu, a wzrósł teren jest go troszkę więcej.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt uchwały.

Wszyscy radni są za.

4.2 zmieniająca Uchwałę nr 0007. XV.134.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego.

Naczelnik Pan Jacek Janiak mówi,że to są podobne uchwały- rondo i wojska polskiego zmieniają się tam tylko udziały dofinansowanie.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt uchwały.

Wszyscy radni za.

4.3 zmieniająca Uchwałę nr 0007. XV.135.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego.

Naczelnik Janiak również mówi, że jest to projekt, w którym zmieniają się udziały dofinansowania.
Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt uchwały.

Wszyscy radni są za.

4.4 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja

Pan naczelnik Grzegorz Nowodyła omawia projekt uchwały, że odpady komunalne w zabudowie niezamieszkałej są wywożone nieraz dwa razy a otrzymujemy zapłatę tylko za raz i stąd jest ta zmiana chodzi o to, żeby faktycznie opłata była pobierana za każdą sztukę kontenera.
Przewodniczący pyta ilu przedsiębiorstw będzie to dotyczyć.

Naczelnik odpowiada- około 200.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt uchwały.

Wszyscy radni są za.

4.5 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Naczelnik mówi, że jest to projekt uchwały odpowiadający podpunktowi wyżej. Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt uchwały. Wszyscy radni są za.

4.6 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości

Naczelnik mówi, że jest to również niezbędne do wcześniejszych uchwał.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt uchwały.

Wszyscy radni są za.

Ad. 5 Sprawy różne

Przewodniczący Paweł Maciejewski pyta o teren wokół ronda chodzi o skarpę koło jamnika jest tam straszny bałagan- butelki, szmaty itp.

Burmistrz odpowiada, że nic nie widzi na kamerach i mówi, że jest tam sprzątane ale również jest tam zaśmiecane.

Przewodniczący Paweł Maciejewski pyta o rowery miejskie- dlaczego stoją pod ,,gołym niebem" a mamy dopiero połowę grudnia. Może warto byłoby schować je pod wiaty.

Burmistrz odpowiada, że rozważy taką sugestie.

Radny Marcin Gagatek pyta o ulice Hożą chodzi o wraki samochodów- czy można coś z tym zrobić.

Burmistrz odpowiada, że jest to teren starostwa i poprosimy o zajęcie się sprawą starostwo.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej

Paweł Maciejewski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 14.12.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.01.2021 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Maciejewski
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:26.01.2021 15:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 19