Protokół
ze zdalnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
w dniu 15 grudnia 2020 r.

Na posiedzeniu komisji było obecnych 13 radnych.

Na początku obrad obecnych było 10 radnych, dołączyło 3, nieobecny - usprawiedliwiony Dariusz Spychała.

Zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Jacek Janiak, Skarbnik Grażyna Soja, dołączył również Burmistrz Robert Pawłowski.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany przez przewodniczącego porządek obrad.

Ad 1. Przed przystąpieniem do opiniowania przewodniczący zaprosił do dyskusji, P. Maciejewski zaproponował, aby w projekcie ująć wydatek na wymianę samochodu Straży Miejskiej, gdyż jego stan już zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. - na jakiej podstawie pan tak twierdzi - ripostował Burmistrz i uznał pomysł radnego za niezbyt trafny.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu stosunkiem głosów 6-za, 7 wstrzymujących.

Ad2. Przewodniczący podsumował pracę Komisji w ciągu całego roku.

Ad3. Przewodniczący przedstawił zebranym proponowany plan pracy na rok 2021. Dwie propozycje do planu zgłosił Grzegorz Łoś (bezpieczeństwo powodziowe w dolinie Kaczawy i współpraca gminy z Wodami Polskimi oraz wizyta Komisji w budynku socjalnym na ul. Łąkowej 19) Barbara Zwierzyńska zwróciła uwagę, że tematyka Organizacji Pozarządowych powinna być zgodnie z zakresem prac Komisji, ujmowana w jej planach rocznych, a nie jak to ma miejsce obecnie w planie pracy Komisji Oświaty - poprawimy tą sytuację od przyszłorocznego planu - zapewnił P. Okręglicki. Komisja zaaprobowała te zmiany i jednogłośnie przyjęła nowy plan pracy.

Ad4. 1. Naczelnik Jacek Janiak omówił założenia do projektu uchwały w/s zaliczenia do kategorii dróg gminnych ciągu ulic: Wojska Polskiego - H. Sienkiewicza - Legnicka. Projekt poparli w swoich wystąpieniach radni: L. Antonowicz, G. Łoś (kiedy miasto przejmie ul. Zagrodzieńską - pytał radny) i A. Zawiślak, o montaż kosztowy tego przedsięwzięcia dopytywał P. Okręglicki. Komisja jednogłośnie poparła ten projekt.

2. Burmistrz Pawłowski omówił propozycję przystąpienia gminy do stowarzyszenia Rzeczypospolita Samorządna, wyjaśnił, że inicjatywą tego stowarzyszenia jest budowa tzw." autostrady rowerowej" przez tereny Dolnego Śląska. P. Okręglicki pytał o wysokość składki gminy do tego stowarzyszenia - 2 zł od mieszkańca - wyjaśnił burmistrz. Inicjatywę tę wsparła radna Zwierzyńska. Komisja jednogłośnie poparła projekt.

Ad5. Sprawy różne:

Dariusz Widomski zauważył, że przed jutrzejszym głosowaniem nad projektem budżetu chciałby coś więcej zobaczyć i usłyszeć o inwestycji 4,8 mln w modernizację zalewu, niż dotychczasową 10-cio sekundową prezentację . Te założenia należy rozesłać radnym - dodał.

  • L. Antonowicz przedstawił zaobserwowaną sytuację z rejonu góry Kostrza, gdzie znajduje się ogrodzenie plantacji truskawek pod napięciem - czy to zabezpieczenie jest wykonane zgodnie z normami prawa? Sytuację obiecał sprawdzić radny D. Widomski, (który jest policjantem).
  • J. Banaszek poprosił o usunięcie śmieci z okolic skarpy nad zalewem i kopalni "Aurelia" - uprzątniemy te nieczystości - zapewnił Burmistrz.
  • B. Listwan krytycznie odniosła się do sposobu opisywania przez Gazetę Złotoryjską prac Rady i jej Komisji, poparł jej wystąpienie E. Pożar.
  • P. Maciejewski w imieniu wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Górnej poprosił Burmistrza o przyspieszenie przeniesienia znaków drogowych z elewacji tego remontowanego budynku na nowe miejsce posadowienia na chodniku. - Zarządca tej nieruchomości nie zgłaszał nam przed rozpoczęciem remontu zamiaru pozbycia się znaków z elewacji, wtedy wszystko odbyłoby się znacznie szybciej - zauważył burmistrz.
  • B. Zwierzyńska poparła uwagi D. Widomskiego, co do sposobu zaznajomienia Rady z pomysłem inwestycji nad zalewem, głos w tej sprawie zabrała również skarbnik G. Soja przekonując Komisję, co do pomysłu i polemizując z B. Zwierzyńską. Ponownie pani skarbnik bez udzielenia jej głosu przez przewodniczącego próbowała argumentować o pozytywach inwestycji, wymieniła nawet, że powstanie tam lodowisko, przewodniczący z uwagi na wyczerpanie tematu obrad odebrał pani skarbnik głos i zakończył obrady Komisji.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
Paweł Okręglicki

Protokołował: P. Okręglicki

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 15 grudnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.01.2021 15:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Okręglicki
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:26.01.2021 15:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 19