GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA
WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I OBSŁUGI INWESTORA
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na 
najem nieruchomości gruntowej zabudowanej: hali modułowej i pomieszczeń biurowych 
będących własnością Gminy Miejskiej Złotoryja
 – Wydział Funduszy zewnętrznych i Obsługi Inwestora,
wybudowanej w ramach realizacji projektu pn.:
„Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚ w Złotoryi – budowa hali modułowej”

dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach RPO WD 2014-20020 
Oś Priorytetowa:1. Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ
Schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców


Przetarg jest przeprowadzany przy odpowiednim stosowaniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Znak postępowania: WFZ.271.16.2020

treść dokumentów znajduje się w załącznikach

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości gruntowej zabudowanej: hali modułowej i pomieszczeń biurowych będących własnością Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:29.01.2021 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Djorić
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:04.03.2021 09:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 263