Koordynator ds. dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi informuje, że Dyrektor Biblioteki, Aneta Wasilewska, wyznaczyła Koordynatora ds. dostępności w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi. Funkcję tę będzie pełniła Pani Karolina Gęsior - starszy bibliotekarz.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 poz.1062)


 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi;

  • przygotowanie i koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnym potrzebami;

  • monitorowaniem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


 

Koordynator ds. dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami starszego bibliotekarza, pracując na tych samych zasadach.


 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi – Pani Karolina Gęsior

adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja

telefon: 76 878 33 28,

e-mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi
Informację opublikował:Aneta Wasilewska
Data publikacji:04.02.2021 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Aneta Wasilewska
Data aktualizacji:04.02.2021 11:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 42