OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Złotoryja zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2021 r.”

1. Przedmiot konsultacji : 

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.21.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze miasta Złotoryja, do konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2021 r.”

2. Termin konsultacji : 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 9 lutego 2021 roku do 19 lutego 2021 r. do godziny 15:30.

3. Forma konsultacji : 

Z projektem programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Uwagi, wnioski i opinie od zainteresowanych organizacji można zgłaszać na formularzu konsultacji

Wypełniony formularz należy:

  1. przesłać elektronicznie na adres wm@zlotoryja.pl,
  2. złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Złotoryi, parter, pokój nr 1,
  3. wysłać na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.

Uwagi i opinie z datą wpływu po 19.02.2021 r. nie będą rozpatrywane.

4.Stanowisko merytoryczne : 
Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Podinspektor ds. ochrony środowiska pok. 8, tel. /76 8779 131.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2021 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.02.2021 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Gałązka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.02.2021 11:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 47