ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy zamówienia pn: „Utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d.DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3.090 km”

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł.

 1. Opis przedmiotu zamówienia i zakres czynności określa załącznik nr 1, 2, 3, 4 oraz 5 do zaproszenia.
 2. Termin realizacji usługi obejmuje okres: od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 3. Kryteria wyboru wykonawcy: cena 100%
 1. Miejsce i sposób składania oferty: Osobiście w budynku Urzędu lub drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja pok. nr 1 lub drogą mailową na adres wm@zlotoryja.pl. Prosimy o przedłożenie oferty cenowej wg załącznika do dnia 26.02.2021 r. Do formularza cenowego należy dołączyć szczegółową kalkulację.
 1. Osoby uprawnione do kontaktu:

Marcin Cielas – Naczelnik Wydziału Mienia

Ewelina Gałązka – Podinspektor ds. ochrony środowiska

BURMISTRZ
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski


W załączeniu przedkładamy:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Standardy utrzymania czystości dróg I chodników oraz zimowego utrzymania dróg I chodników
 3. Wykaz dróg I chodników objętych letnim I zimowym utrzymaniem
 4. Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej
 5. Wykaz terenów zielonych objętych utrzymaniem oraz opis prac
 6. Wzór oferty

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy zamówienia pn: "Utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d.DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3.090 km"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:22.02.2021 15:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gałązka Ewelina
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.03.2021 22:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 38