ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczy: usługi polegającej na utrzymaniu drogi wojewódzkiej zlokalizowanej poza obrębem miasta Złotoryja, od granicy miasta Złotoryja (ul. Wojska Polskiego) do DW328 (Jerzmanice Zdrój Podgórnik) o długości 1,173 km.

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł.

  1. Opis przedmiotu zamówienia i zakres czynności określa załącznik nr 1, 2 oraz 3 do zaproszenia.
  2. Termin realizacji usługi obejmuje okres: od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  3. Kryteria wyboru wykonawcy: cena 100%
  1. Miejsce i sposób składania oferty: Osobiście w budynku Urzędu lub drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja pok. nr 1 lub drogą mailową na adres wm@zlotoryja.pl. Prosimy o przedłożenie oferty cenowej wg załącznika do dnia 26.02.2021 r. Do formularza cenowego należy dołączyć szczegółową kalkulację.
  1. Osoby uprawnione do kontaktu:

Marcin Cielas – Naczelnik Wydziału Mienia

Ewelina Gałązka – Podinspektor ds. ochrony środowiska

Z poważaniem
BURMISTRZ
Miasta Złotoryja

Robert Pawłowski

 


W załączeniu przedkładamy:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Zakres czynności objętych usługą
  3. Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej
  4. Wzór oferty

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy: usługi polegającej na utrzymaniu drogi wojewódzkiej zlokalizowanej poza obrębem miasta Złotoryja, od granicy miasta Złotoryja (ul. Wojska Polskiego) do DW328 (Jerzmanice Zdrój Podgórnik) o długości 1,173 km
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:22.02.2021 15:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gałązka Ewelina
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.03.2021 22:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 49