Zarządzenie nr 0050.129.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23 lipca 2021 r . w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

­

Zarządzenie nr 0050.129.2021
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 23 lipca 2021 r

W sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art.31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133.) oraz uchwały nr 0007.VII.49.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2019 r. i uchwały nr 0007.IX.73.2019 r. Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta Złotoryja zarządza, co następuje:

§1.

Na podstawie złożonych wniosków, przyznaję jednorazowe stypendia sportowe poniższym osobom w następującej wysokości:

  1. Jakub Serok – 350 złotych
  2. Oskar Widomski – 300 złotych
  3. Radosław Mróz – 250 złotych
  4. Szymon Matuszewski – 350 złotych
  5. Szymon Słowik – 400 złotych
  6. Emilia Domańska – 300 złotych
  7. Piotr Łoziński – 350 złotych
  8. Mateusz Gagatek – 200 złotych

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.129.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23 lipca 2021 r . w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Naporowska Angelika
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.07.2021 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.07.2021 15:20 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
26.07.2021 15:01 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)