Paweł Kochanowski 04.01.2011 15:22

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr V /29/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej...

­

Uchwała Nr III/11/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr V /29/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.


Na podstawie art.21 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX / 56/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi (ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulega skład osobowy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w związku, z czym zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały, którego nową treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           
                               
Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr V /29/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2011 15:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.01.2011 15:22 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)