Paweł Kochanowski 10.01.2011 12:23

Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2011 rok.

­

Uchwała Nr III/15/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2011 rok.


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do wiadomości plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2011, stanowiące załączniki do uchwały od nr 1 do nr 5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                Roman Gorzkowski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2011 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.01.2011 12:23 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)